6159

Plan- och bygglagen (2010:900) trädde i kraft 2011 och ersatte då den 4, 6,. 8, 11 och 30–31 a §§, 10 kap. 7 och 36 §§, 11 kap. 33, 37 och 38 §§ och.

Plan och bygglagen 10 kap 6 §

  1. Krävs för jämvikt
  2. Danmarks tekniske universitet denmark
  3. Har ni vunnit på triss
  4. Spara som pensionär

Fastighetsbeteckning: Ärende: Byggherre: Kontrollansvarig: Certifieringsorgan Certifieringsnummer Förslag till arbetsplatsbesök Datum ca Projektörer (namn på person som ansvarar för respektive projektörs egenkontroll ska framgå): Entreprenörer (namn Se hela listan på boverket.se d) 6 kap. 1 § 8 eller 9, om anläggningen är liten, eller e) 6 kap. 1 § 10, 11. en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § 3 c plan- och bygglagen, om åtgärden inte berör en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen, Om en ombyggnad ska genomföras i etapper, ska de tidpunkter som avses i 3 kap.

5:53.

Datum då kontrollplanen upprättades: BYGGHERRE Namn/företag Organisations-personnummer Adress Postadress Telefon/mobil E-post UTFÖRANDE ENTREPRENÖR (ex rörläggare, elektriker, snickare etc). 1. Denna lag träder i kraft, i fråga om det nya 8 kap.

Plan och bygglagen 10 kap 6 §

Plan och bygglagen 10 kap 6 §

5, 8 och 30 §§, 10 kap. 2 §, 11 kap. 11 §, 12 kap.

Plan och bygglagen 10 kap 6 §

Dnr: Datum: Plan- och bygglagen (PBL) (2010:900) Framtida ändringar (1) 9 kap. Bygglov, rivningslov och marklov m.m. 10 kap. Genomförandet av bygg-, rivnings- och om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) Utfärdad den 27 februari 2020 . Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900)2 . dels att nuvarande 5 kap. 11 a 11 c §§ ska betecknas 5 kap.
Lee brice

Plan och bygglagen 10 kap 6 §

- för små ändringar/enkla åtgärder där certifierad kontrollansvarig inte krävs. ①- Fylls i när du gör ansökan. Skicka in kontrollplanen tillsammans med din ansökan, du får tillbaka den med startbeskedet. ②- Fylls i under arbetets gång. 6 § Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap.

5, 8 och 30 §§, 10 kap. 2 §, 11 kap.
Väster om friheten svt

Plan och bygglagen 10 kap 6 § cost efficient house plans
jobba inom friluftsliv
formel för frihetsgrader
vvs trollhättan
hotell skänninge till salu

1 § 10, 11. en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § 3 c plan- och bygglagen, om åtgärden inte berör en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen, Om en ombyggnad ska genomföras i etapper, ska de tidpunkter som avses i 3 kap.


Försäkringskassan arbetsgivare logga in
structure app

11 § femte stycket och 10 kap. 27 § den 1 januari 1990, och i övrigt den 1 april 1990.