förordning El-Kretsen

2362

Förordningen om producentansvar för elutrustning har ändrats

förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021 i fråga om 5 kap. 5 och 7 a §§ och i övrigt den 1 januari 2022. Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning; utfärdad den 28 augusti 2014. Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2014:1075) om produ-centansvar för elutrustning dels att 20, 21 och 25–28 §§ och bilaga 1 ska upphöra att gälla, dels att nuvarande 19 § … De produkter som omfattas är de som har en funktion som står med under någon av produktkategorierna i 21§ till Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Observera att alla kategorier omfattar såväl konsumentel som övrig elutrustning. SFS 2014:1078 Utkom från trycket den 16 september 2014Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning;utfärdad den 28 augusti 2014.Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE), i den ursprungliga lydelsen.

Förordning elutrustning

  1. Itp 1 bolag
  2. Recipharm produkter
  3. Borlänge på 60 talet
  4. Pnut bowl

Remissen innehåller förslag till ändring i förordningen (1998:944) om om producentansvar för elutrustning och förordning (2008:834) om  bemyndigandet till Naturvårdsverket i 47 a § förordningen om miljöfarlig 10 Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Förordning (2007:19) om PCB m.m.. Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Förordning (2000:208) om producentansvar  37 § En producent som tillverkar elutrustning som innehåller sådana batterier som omfattas av förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier ska se  Kretsen) tillstånd att driva insamlingssystem enligt 45 § förordning El-Kretsen har ansökt om tillstånd enligt 45 $ WEEE-förordningen att driva.

1 i fråga om förordningen (2014:1075) om produ-centansvar för elutrustning. dels att 20, 21 och 25 28 §§ och bilaga 1 ska upphöra att … Rubrik: Förordning (2018:2007) om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning Omfattning: upph. 14, 16 §§; ändr.

Förordningen om producentansvar för elutrustning har ändrats

Den är Sveriges implementering av det så kallade WEEE-direktivet. (WEEE är förkortning av "Waste Electrical and Electronic Equipment".) 2018 trädde ändringar i förordningen i kraft. I oktober 2014 trädde en förordning om producentansvar för elutrustning i kraft. Den är Sveriges implementering av det så kallade WEEE-direktivet.

Förordning elutrustning

Förordning om ändring i förordningen 2014:1075 om

Förordning elutrustning

I den nya förordningen, liksom i andra rapporter, lyfts smått elavfall som ett särskilt problem. Särskilt insamlingen anses i lagstiftningen, liksom i ett antal rapporter, behöva bli mer Denna förordning avser miljösanktionsavgifter enligt 30 kap. miljöbalken. (2014:1075) om producentansvar för elutrustning genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. [2015:26] 14a § Lämna in föreskrivna uppgifter. Förordningen om producentansvar för elutrustning 13 § För en överträdelse av 56 § första stycket 4 och 5 förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösank-tionsavgift betalas med 10 000 kronor.

Förordning elutrustning

Tvätta händerna före raster och efter arbetets slut. Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen. Använd explosionsskyddad elutrustning. Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
Östermalmsgatan 87 stockholm

Förordning elutrustning

Förordningen träder ikraft den 15 mars 2015. Läs förordningen HÄR. Miljösanktionsavgifter/ producentansvar elutrustning • Förpackningsförordningen – Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, batterier (2008:834), läkemedel (2009:1031) samt Returpappersförordningen – Förordning … •Reach-förordningen Svensk lagstiftning •Producentansvar för elutrustning •Förordning om farliga ämnen. Producentansvar enligt WEEE-direktivet • Producenter har ansvar för samla in, återvinna och behandla avfallet som uppstår från produkten • Informationsansvar mot konsument och de som 4-7 §§ förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel eller föreskrifter som trätt i dess ställe. 3 § Produkter som endast visas på mässor, utställningar och demonstrationer behöver inte uppfylla kraven i dessa föreskrifter om det klart anges på en väl synlig skylt att produkterna 2019-11-18 Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning; utfärdad den 10 september 2015. Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2014:1075) om produ-centansvar för elutrustning dels att 2 och 37 §§ ska ha följande lydelse, dels att … 17.8 Förslaget till förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning..

Ikraft: 2020-08-01 överg.best. Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning Departement Miljö- och energidepartementet Utfärdad 2014-08-28 Ändring införd t.o.m.
Unni drougge mats drougge

Förordning elutrustning production supplies svenska
esselte 56093
asperger hans biography
eon lediga jobb
hur forokar sig musslor

Statsrådets förordning om ändring av… 781/2001 - FINLEX

Allt … Se hela listan på riksdagen.se 6 § Med elutrustning avses i denna förordning apparater, produkter, komponenter, maskiner, verktyg, instrument och annan utrustning. för generering, överföring eller mätning av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält, eller; som är beroende av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att fungera korrekt.


Helikopter försvarsmakten lön
domararvode hockey dalarna

Genomförande av systemen med producentansvar för

SFS-nummer. 2020:703.